Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy
U kunt deze website bezoeken zonder Rembrandt van Gein / Jan Ibelings mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Rembrandt van Gein / Jan Ibelings uw gegevens nodig heeft, bijvoorbeeld om met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een boeking te verwezenlijken. De door u verstrekte (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit het adressenbestand van Rembrandt van Gein / Jan Ibelings te laten verwijderen. Deze website houdt tevens het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Rembrandt van Gein / Jan Ibelings aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.